Prevádzkový poriadok

 1. Parkovanie pri rybníku s motorovými vozidlami, len na vyhradených miestach.
 2. Rybolov povolený systémom ,,chyť a pusť " podľa celoročného harmonogramu.
 3. Každý rybár je povinný pri vstupe zakúpiť si povolenie na rybolov, na doprovod sa to nevzťahuje.
 4. Uhradením ceny za povolenku návštevník súhlasí s podmienkami tohto prevádzkového poriadku.
 5. Deti do 15 rokov môžu chytať len v doprovode dospelej osoby, na jeden prút bez navijáku.
 6. Lov povolený maximálne s dvoma udicami s jedným nádväzcom, povolenými spôsobmi.
 7. Rybár je povinný používať podušku, podberák a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rany po háčiku.
 8. Zakazuje sa používať donesené rybky ako nástrahu, živé aj usmrtené. Lovenie dravcov len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.
 9. Používané návnady musia byť zdravotne nezávadné, ich množstvo nie je obmedzené.
 10. Privlastnené ryby do 3,5 kg je možné odkúpiť u správcu podľa cenníka.
 11. Chytené ryby v sieťkach sa zakazuje vymeniť, alebo vrátiť do vody, musia sa odkúpiť.
 12. Ryby so zjavnými znakmi poranenia alebo inak poranené – háčik je hlboko – treba ihneď nahlásiť správcovi, v žiadnom prípade nepustiť naspäť do vody.
 13. Pri vode je každý povinný správať sa slušne, nebyť hlučný alebo inak rušiť ostatných rybárov.
 14. Po zotmení je každý povinný osvetliť si svoje miesto.
 15. Zakladanie ohňa a stanovanie je povolené len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.
 16. Zákaz kúpania.
 17. Zákaz hádzať ohorky od cigariet, alebo iný odpad do vody.
 18. Po odchode je každý povinný pozbierať okolo seba odpad, aj ohorky cigariet.
 19. Každý je povinný bez vyzvania pri odchode ukázať správcovi svoje tašky.
 20. Rybár je povinný vrátiť požičané náčinie a ryby privlastnené odovzdať správcovi na odváženie a po odvážení vyplatiť podľa cenníka.
 21. Pri nedodržaní rybárskeho poriadku bude previnilec okamžite vyhostený.
 22. V prípade odcudzenia ryby bude na dotyčného podané trestné oznámenie a doživotne bude vyhostený.
 23. Pri nedodržaní rybárskeho poriadku bude previnilcovi odobraté povolenie s okamžitým vyhostením.

 Prevádzkovateľ si vzhradyuje právo na zmenu pravidiel. Ďakujeme za návštevu , prajeme Vám príjemne strávený čas a veľa rybárskych úspechov.

 Petrov zdar.

Rybárske preteky

Každým rokom usporadúvame preteky pre záujemncov, ktorí sa tešia stále väčšej obľube. Najväčší počet rybárov je 50. Zabezpečíme občerstvenie aj Vami usporiadaných pretekov, či pre firmy, alebo väčšiu partiu priateľov, s možnosťou prenájmu celého areálu. Vybrať si môžete z ponuky našej reštaurácie, napríklad halászlé, grilované koleno, pečené prasiatko, tatársky biftek, alebo po dohode aj podľa individuálneho výberu.

Rybárska čárda

V areáli sa nachádza rybárska čárda – reštaurácia s kapacitou 40 miest, terasa 40 miest, s ponukou jedál nielen z rýb ale aj z hydiny, zveriny, z hovädzieho a bravčového mäsa. Otváracia doba je prispôsobená k ročnému obdobiu a záujmu hostí. Je tu možnosť usporiadať firemné ale aj súkromné akcie, oslavy narodenín, atď.

Zarybňovanie

2023


2022

2021

 

 

2020

500kg kapor K2

200kg biela ryba

600kg kapor K2

Apríl- 600 kg kapor K3

September - 500kg kapor K3- 150kg biela ryba

Marec - 500kg kapor K2

2019

September - 800kg kapor K3

Marec - 500 kg kapor K3

2018

Október - 300 kg kapor

- 80 kg biela ryba

Jún - 100 kg africký sumec

Apríl - 500kg kapor

2017

November - 700 kg kapor

260 kg biela ryba

Jún - 200 kg klarias -

africký sumček

2016

Október - 600 kg kapor

- 120 kg biela ryba

(karas, plotica, červenka)

September - 500 kg kapor

2015

April - 400 kg kapor

Október - 400 kg kapor

- 250 kg karas, lieň a pleskáč

2014

December - 450 kg kapor

2014
- 800 kg kapor
2013 - 200 kg kapor
- 200 kg sumec africký
2012 - 500 kg kapor
2011 - 300 kg kapor
- 50 kg šťuka
2010

- 600 kg kapor
- 120 kg lieň

2009 - 500 kg kapor
2008

- 700 kg kapor
- 200 kg amúr